Regulamin - Trollek - sala zabaw dla dzieci

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Regulamin korzystania z Sali Zabaw Dla Dzieci „ Trollek” / ogólny /
 •  Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci 11 lat.
 • Za wyjątkiem grup zorganizowanych, dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów).
 • Rodzice mogą przebywać na sali zabaw wraz z dziećmi .
 • Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na sali zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.
 • Na salę opiekunowie wchodzą w skarpetach.
 • Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 • Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach lub w sali urodzinowej.
 • Na terenie Sali Zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 • Zabrania się wchodzenia do konstrukcji rodzicom i opiekunom.
 • Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione, o ile ich zgubienie bądź zniszczenie nie wynika z braku zachowania przez Salę Zabaw należytej staranności;
 • Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 • W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 • Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 • W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską w naszej placówce.
 • Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 • Za szkody spowodowane za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń
 • Na Sali Zabaw zabrania się:
- wspinania po zewnętrznych ścianach ( siatkach) konstrukcji zabawowej,
- skakania ze zjeżdżalni do basenu,
- wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw,
- niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.
 • Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych itd.
 • Przed podpisaniem umowy na organizację imprezy rodzic (opiekun) zostanie zapoznany z obowiązującym w Sali Zabaw Regulaminem i w przypadku akceptacji zawartych w nim warunków poświadczy ten fakt poprzez złożenie stosownego podpisu. Po zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie przyjęte zostanie zamówienie na organizację imprezy oraz podpisana zostanie umowa z uwzględnieniem warunków zawartych w Regulaminie

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN IMPREZ URODZINKOWYCH
 • Zamawiający przyjęcie, lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie sali zabaw i odpowiada za gości.
 • 2. Dzieci przebywają na Sali pod opieką rodziców (opiekunów). Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny w przygotowanej salce urodzinowej.
 • Urodziny/imieniny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu i wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 zł. W przeciągu 14 dni od rezerwacji urodzin należy podpisać umowę dotyczącą organizacji przyjęcia. Nie dokonanie wpłaty zaliczki powoduje, że rezerwacja przepada. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca przed rozpoczęciem się imprezy.
 • Zaproszenia dla wszystkich gości są wydawane po wpłaceniu zaliczki.
 • Opiekunowie mają wstęp bezpłatny.
 • Osoba zamawiająca jest zobowiązana do potwierdzenia liczby gości na dzień przed przyjęciem. W momencie braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych w umowie. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 11 lat.
 • Na teren sali zabaw nie wolno wnosić jedzenia ani picia. Pozwala sie na spożycie tylko przy stolikach.
 • Wszystkie rzeczy dodatkowe przyniesione do sali zabaw przez rodziców muszą być uzgodnione z pracownikami sali zabaw.

ZAPRASZAMY
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego